T
© 2012 - 2018 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Číslo a název prioritní osy OP PIK:               PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Cílem projektu je inovace procesu výroby odlitků z barevných kovů v provoze Slévárna neželezných kovů umístěné v budově Slévárny šedé litiny I (SS). Realizací projektu dochází ke změně procesu tavení barevných kovů a technologie výroby. Předností nových technologií je zejména vysoká tepelná účinnost, krátká doba tavení, dobrá homogenita taveniny a lití do pískových forem nebo do kokil přímo z tavícího kelímku. Celkově projekt přinese následující změny: -    zlepšení mechanických vlastností odlitků (pevnost, tažnost, tvrdost) -    snížení spotřeby vsázkových surovin (snížení propalu) -    zvýšení povrchové i vnitřní homogenity odlitků (čistota kovu) -    vysoká flexibilita výroby -    zlepšení technologických a provozních parametrů odlitků -    rozšíření sortimentu výroby neželezných kovů -    ekonomické zefektivnění výroby na provoze neželezných kovů.
EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název projektu: Registrační číslo projektu: Schválená dotace: Celkové výdaje: Inovace procesu výroby a odlitků z barevných kovů na slévárnách šedých litin CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001354 2.555.503,- Kč 14.654.568,- Kč