T
1842 - Postavena slévárna - tzv. Walcherova huť 1844 - Stavba smaltovny 1845 - Ocenění "Velká zlatá medaile" na Průmyslové výstavě ve Vídni 1849 - Stavba první kupolové pece 1871 - Stavba druhé kupolové pece 1884 - První odlitky z oceli 1894 - Stavba prvního hydraulického formovacího stroje s dvěma planžéry            pro odlévání kol důlních vozíků a stoliček pro výhybky 1896 - Stavba kulového mlýnu pro přípravu formovacích směsí 1906 - Založena Rakouská báňská a hutní společnost 1927 - Uvedena do provozu nová slévárna oceli 1946 - Znárodnění 1954 - Zavedení výroby litiny s kuličkovým grafitem(LKG) 1975 - Produkce 104 459 tun odlitků 1991 - Vznik Třineckých železáren, a.s. 1997 -1998 - restrukturalizace za pomocí externího konzultanta 1999 - Vznik Sléváren Třinec, a.s. (100 % vlastník Třinecké železárny, a.s.) 2007 - Spuštěna do provozu automatická formovací linka HWS 2012 - 170 let slévárenské výroby v Třinci 2015 – instalace dvou 15-ti tunových EIP  INDUCTOTHERM 2016 – instalace dvou brousicích automatů MAUS 300 a MAUS 600 2016 – 3D tiskárna modelového zařízení 2016-17 – změna formovacích směsí na slévárnách litin na furanové hospodářství 2017 – instalace brousicího automatu ANDROMAT   
Slévárenství v Třinci má dlouholetou tradici. První slévárna zde byla postavena roku 1842, tedy tři roky po založení Třineckých železáren. Slévárny měly vždy důležité místo ve výrobním toku, vždyť dokonce prvních třicet let existence železáren bylo veškeré železo, vyrobené ve vysokých pecích, zpracováváno právě ve slévárnách. V té době byly vyráběny převážně komerční odlitky. Postupně se nosná výroba přesouvala do válcoven a slévárny začaly plnit úlohu obslužnou, takže jejich technický a technologický rozvoj byl spjat s potřebami hutě a postupem času i dalších hutních podniků v Československu, zejména v moravskoslezském regionu. Po roce 1989 nastala nutnost orientace na jinou výrobu než hutní a slévárny se musely měnit z obslužné hutní na ryze komerční společnost. Za tímto účelem zahájila koncem března roku 1999 svoji činnost samostatná dceřiná společnost Třineckých železáren, a to společnost Slévárny Třinec, a.s.
Historie První slévárna zde byla  postavena již roku 1842
© 2012 - 2018 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ