T
© 2012 - 2018 Slévárny Třinec, a.s.
OBCHODNÍ DOKUMENTACE REALIZOVANÉ PROJEKTY ÚVOD SPOLEČNOST VÝROBA KVALITA REFERENCE KONTAKTY AKTUALITY KE STAŽENÍ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Číslo a název prioritní osy OP PIK:               PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Cílem projektu je inovace procesu výroby formovacích směsí pro výrobu forem a jader na Slévárně šedé litiny I (SS) a Slévárně šedé litiny II (SG) přechodem z ST formovací směsi s vodním sklem na ST formovací směs furanovou obsahující jako ostřivo křemenný písek a chromit. Cílem je u navržené formovací směsi dosáhnout pevnosti v ohybu po 24 hod 1,6 MPa. Záměrem je inovace celého procesu výrobní technologie formovny a instalace zařízení pro přesnou modifikaci a očkování litiny, spočívající zejména v:   -             částečné výměně a úpravě zařízení pro regeneraci a skladování vytlučeného písku -             instalace nového zařízení pro separaci chromitu -             instalace nových výkonných průběžných mísičů ve slévárně SS i SG -             úpravy a doplnění stávajících dopravních tras pro ostřivo -             řešení ASŘ pro modernizovaný provoz formovny SS -             instalace nového zařízení pro modifikaci a očkování litin   Globálním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti příjemce.
EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název projektu: Registrační číslo projektu: Schválená dotace: Celkové výdaje: Inovace procesu formování a výroby odlitků na slévárnách šedých litin CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001112 23.205.097,54 Kč 112.815.000,- Kč