O společnosti

T

" Vyrábíme až 40 tisíc tun odlitků ročně pro významná průmyslová odvětví. "

Historie sléváren

Slévárenství v Třinci má dlouholetou tradici. První slévárna zde byla postavena roku 1842, tedy tři roky po založení Třineckých železáren. Slévárny měly vždy důležité místo ve výrobním toku, vždyť dokonce prvních třicet let existence železáren bylo veškeré železo, vyrobené ve vysokých pecích, zpracováváno právě ve slévárnách. V té době byly vyráběny převážně komerční odlitky.

Postupně se nosná výroba přesouvala do válcoven a slévárny začaly plnit úlohu obslužnou, takže jejich technický a technologický rozvoj byl spjat s potřebami hutě a postupem času i dalších hutních podniků v Československu, zejména v moravskoslezském regionu.

Po roce 1989 nastala nutnost orientace na jinou výrobu než hutní a slévárny se musely měnit z obslužné hutní na ryze komerční společnost. Za tímto účelem zahájila koncem března roku 1999 svoji činnost samostatná dceřiná společnost Třineckých železáren, a to společnost Slévárny Třinec, a.s.

Časová osa

 • 2019 - 2020

  Prodloužení haly opracování odlitků

 • 2019 - 2020

  Pracoviště pro opravy a RTG diagnostiku srdcovek

 • 2018

  Zahájení stavby nové žíhací pece

 • 2016-2017

  Zavedení furanových směsí

  Zavedení brousících automatů MAUS a Andromat

 • 2016

  Nové logo

 • 2007

  Automatická formovací linka HWS

 • 1999

  Vznik Slévárny Třinec, a.s. (100% vlastník Třinecké železárny, a.s.)

 • 1954

  Zavedení litiny s kuličkovým grafitem

 • 1927

  Uvedení slévárny oceli do provozu

 • 1842

  Postavení slévárny - tzv. Walcherova huť

Současnost

Slévárny Třinec, a.s. se řadí mezi nejvýznamnější slévárny v České republice.

Výroba odlitků je soustředěná do dvou sléváren litin a slévárny oceli. Součástí provozů je středisko výroby neželezných kovů a středisko opracování odlitků. Společnost disponuje vlastní dřevomodelárnou a kovomodelárnou.

 

Vize: Moderně s letitou tradicí

 

Klíčové oblasti (principy):

 

Firemní kultura

Pro naplnění poslání a vizí společnosti budujeme a nadále rozvíjíme firemní kulturu postavenou na následujících hodnotách a principech:

 

Hodnoty:

 

Principy:

 

Systém managementu kvality dle EN ISO 9001 i environmentu dle EN ISO 14001 je zaveden v celé organizaci a týká se všech jejich pracovišť a procesů v celém rozsahu