Obchodní dokumentace

T

 

Základní podmínky a pravidla působení v areálu TŽ, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup ND a TRM
Základní podmínky a pravidla působení v areálu TŽ, a.s. – ve znění účinném od 09.12.2020.(oznámení změn podle čl.I.14. na www.trz.cz- dne 23.11.2020)
 
Zásady chování obchodní společnosti VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost Slévárny Třinec
Žádost o povolení vstupu do areálu TŽ, a.s.
Základní poddodavatelské schéma
Identifikace nebezpečí a vyhodnocení pracovních rizik