Obchodní dokumentace

T

 

Základní podmínky a pravidla působení v areálu TŽ, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup ND a TRM
Zásady chování obchodní společnosti VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY dodávek prací a služeb pro společnost Slévárny Třinec
Žádost o povolení vstupu do areálu TŽ, a.s.
Základní poddodavatelské schéma
Identifikace nebezpečí a vyhodnocení pracovních rizik